“Nellens kijk op de machtsverhoudingen tussen autochtonen en allochtonen is goed uitgewerkt (nieuwkomers mogen geen docenten worden, hooguit leerlingen). En hij kan opvallend goed uit de voeten met de allenigheid van zijn personages – het merg van een roman.”

NRC (Sebastiaan de Kort)